REFERENCIE

Výber z najlepších realizácií

Pri týchto zákazkách sme investorovi zabezpečovali kompletný servis ktorý pozostával z vyhotovenia stavebných otvorov,  dodávky, montáže a prvého spustenia rekuperačných jednotiek.