Potrebujete poradiť? (Po - Pi: 9:00 - 16:00) 0902 079 552 / hello@mhrekuperacie.sk

Facebook Instagram YouTube

FAQ

Časté otázky

Pripravili sme odpovede na často kladené otázky našich zákazníkov. V prípade ďaľších otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Aký je princíp fungovania rekuperačnej jednotky?

Rekuperačná jednotka pracuje na princípe získavania tepla z odpadového odsávaného vzduchu z interiéru. Získané teplo je následne odovzdávané privádzanému čerstvému vzduchu prostredníctvom krížového výmenníka bez toho, aby sa odvádzaný a privádzaný vzduch vzájomne premiešali. Privádzaný vzduch prechádza sadou filtrov, kde dochádza k jeho prečisťovaniu (napr. peľový filter, ktorý zachytáva alergény vyskytujúce sa vo vzduchu).

Rekuperačné jednotky s funkciou bypass disponujú tzv. obtokovou klapkou, s ktorou je možné efektívne vetrať aj počas leta - privádzaním čerstvého vzduchu bez získavania tepla z odvádzaného teplého vzduchu.

Ako často musím meniť filer?

Odporúčaná frekvencia výmeny filtra je uvedená v návode na používanie rekuperačnej jednotky. V prípade obytných miestností sa jedná zvyčajne o výmenu filtra v ročných intervaloch.

Čo všetko je zahrnuté v cene montáže rekuperačnej jednotky?

V tejto cene je zahrnuté samotné osadenie rekuperačnej jednotky do pripraveného otvoru, napojenie rekuperačnej jednotky na elektrickú energiu na pripravený elektrický kábel, vrátane prvého spustenia a zaškolenia.

Orientačná cena za montáž je 100 € bez DPH/ ks.

Uporoznenie:
V cene montáže nie je zahrnuté vyhotovenie stavebného otvoru.

Aká predpríprava je potrebná pre montáž rekuperačnej jednotky?

Zo strany investora je pred samotnou montážou potrebná predpríprava, ktorá pozostáva z vyhotovenia stavebného otvoru a privedenia elektrického kábla k tomuto otvoru. Požiadavky na stavebný otvor a elektrický kábel sú definované v montážnom návode rekuperačnej jednotky.

Viete zabezpečiť aj vyhotovenie stavebného otvoru na osadenie rekuperačnej jednotky?

V prípade požiadavky zabezpečujeme aj vyhotovenie stavebného otvoru. Cenovú ponuku spracúvame na základe miesta stavby, materiálu a celkovej hrúbky obvodovej steny v ktorej bude rekuperačná jednotka osadená.

Orientačná cena za vyhotovenie stavebného otvoru je 150 € bez DPH/ks.

Môžem si rekuperačnú jednotku namontovať aj sám?

Áno, montáž si môže investor realizovať aj svojpomocne. Pri svojpomocnej montáži je však potrebné dodržať postup v montážom návode.

Aké sú platobné a dodacie podmienky pri objednávke?

Po vytvorení objednávky na dodávku a montáž rekuperačných jednotiek sa vystaví zálohová faktúra za rekuperačné jednotky. Po uhradení zálohovej faktúry sa zrealizuje montáž a následne sa doplní vyúčtovacia faktúra, ktorá bude obsahovať cenu montáže a dopravy.

V prípade objednávky rekuperačných jednotiek bez montáže, sa rekuperačné jednotky posielajú poštou na adresu investora po uhradení zálohovej faktúry. V prípade požiadavky investora je možný aj osobný odber v Bratislave.

Sú ceny na vašom webe konečné?

Na webovej stránke sú uvedené ceny bez DPH. Konečná faktúrovaná cena bude zvýšená o aktuálne platnú sadzbu DPH = 20 %.

V prípade väčších odberov rekuperačných jednotiek poskytujeme množstevné zľavy.

Aký typ rekuperačnej jednotky je pre mňa vhodný?

Voľba samotnej značky, následne typu a modelovej rady lokálnej rekuperácie závisí najmä od druhu a spôsobu využívania priestoru v ktorom bude inštalovaná. V neposlednom rade majú na výber značný vplyv aj požiadavky investora na ovládanie, doplnkové funkcie a aj samotný dizajn výrobku.

Viete mi navrhnúť potrebný počet rekuperačných jednotiek na bezproblémovú kolaudáciu?

Áno, v našom portfóliu služieb materskej spoločnosti M&H project je aj energetická certifikácia budov. Pred samotnou kolaudáciou stavby Vám vypracujeme predbežný energetický certifikát v ktorom navrhneme optimálny počet rekuperačných jednotiek s ohľadom na platné legislatívne požiadavky. Následne po realizácii rekuperačných jednotiek Vám certifikát vydáme.

Zabezpečujete aj iné služby?

Áno našim klientom vieme ponúknuť prostredníctvom materskej spoločnosti M&H project nasledovné služby:
- Energetická certifikácia budov
- Vypracovanie architektonických štúdií
- Vypracovanie katalógových rodinných domov a individuálnych projektov
- Vizualizácie a virtuálne 3D prehliadky